Wydawanie pisma zawieszone


nr 04/2011

Drodzy Czytelnicy

Z przykrością muszę poinformować o zawieszeniu wydawania magazynu "Bieszczady". Splot różnych okoliczności sprawił, że zdecydowaliśmy się na czasowe wstrzymanie wydawania miesięcznika.
Decyzja ta nie oznacza całkowitej rezygnacji z wydawania "Bieszczad". Podejmujemy szereg działań, których efektem będzie wznowienie wydawania pisma w najbliższych miesiącach oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Mamy nadzieję, że pismo nadal będzie chętnie czytane przez liczne grono miłośników Bieszczad. Informację o terminie wydania kolejnego numeru znajdą Państwo na naszej stronie www.
Z uwagi na brak wiążących decyzji o terminie ukazania się kolejnego numeru, oraz trwające obecnie rozmowy, nasi prenumeratorzy otrzymają w najbliższych dniach pismo informujące o aktualnej wysokości kwoty podlegającej zwrotowi wraz z prośbą o określenie sposobu jej przekazania.
Korzystając z okazji pragnę też podziękować wszystkim Czytelnikom, którzy przez wiele miesięcy sięgali po kolejne numery naszego pisma.


Wiesław Pawlak
redaktor naczelny

Z dniem 30.06.2011 zawieszona została sprzedaż egzemplarzy archiwalnych.
Więcej informacji znajdą Państwo w dziale "Dystrybucja".

Przypominamy również Czytelnikom prenumerującym pismo o kontakcie z redakcją, o ile jeszcze nie potwierdzili numeru konta, na które ma być przelany zwrot należności za niewykorzystany okres prenumeraty.


Studio Projektowe Jasper